Важно съобщение! 

От 04.01.2022 год. всички ученици  от ПГСГСТ ще бъдат на училище в присъствена форма на обучение, без тестване за COVID-19.