ПГ по СГСТ Н. Й. Вапцаров – гр. Чепеларе
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ПГ по СГСТ „Н.Й.ВАПЦАРОВ” ГР.ЧЕПЕЛАРЕ

ЗАПОВЕД N РД-446 ОТ 15.06.2016

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРИ ПГ по СГСТ „ Н.Й.ВАПЦАРОВ” ГР.ЧЕПЕЛАРЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД N РД-446 ОТ 15.06.2016

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПГ по СГСТ „Н. Й.ВАПЦАРОВ” ГР. ЧЕПЕЛАРЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПГ по СГСТ „Н. Й.ВАПЦАРОВ” ГР. ЧЕПЕЛАРЕ