25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО, БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Шт-шт-шт! Тихо! Чуваш ли? Още една капка в чашата на търпението.

Всеки един от нас има такава, само че е в различни цветове, форми, размери – или е ярка, или пък не – зависи от това дали си весел, или мълчалив и затворен в себе си човек; или е малка, или голяма – зависи от характера ти, от това дали си търпелив, или не; дали си чувствителен, лесно раним, или можеш да понесеш всичко; дали си силен, или слаб; зависи от отношенията ти с хората – ако държиш на тях, ако очакваш много и могат лесно да те разочароват, чашата прекалено бързо ще прелее, но ако повърхностно познаваш някого и той въобще не може да трогне сърцето ти, въпросната чаша едва ли би се напълнила.

Търпението – скрити чувства, преглътната гордост, премълчана тъга, простена грешка, невидима мъка. Търпението във всичките му разновидности е голямо изкуство. Хората, които умеят да чакат, са силни, а тези, които понасят всичко безмълвно и тихо, са слаби. Но всички те притежават нещо, за което им се възхищаваме – търпение.

Да бъдеш търпелив е трудно. Търпението ни е необходимо във всичко – в приятелствата, в любовта, в хобито, в работата… Търпението е умение, но и изпитание за всеки от нас. В онези моменти, в които се налага да чакаме, забравяме че това е ценно време, от което можем да се възползваме.

„Човек, който е господар на търпението е господар на всичко останало.“ – Джордж Савил.

Търпението е мъдрост. Мъдрост, която не всички притежават. Мъдрост, която винаги ни помага да вземаме правилни решения. Бъдете мъдри! Бъдете търпеливи!