111 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ

Всяка година за ученици и учители от ПГСГСТ 07.12. е специален празник. На този ден всички ние сверяваме курса на своя живот с нашия патрон – Никола Вапцаров. Няколко часа преди смъртта си, свидното чедо на Пирин пише: „Разстрел и след разстрела – червей…“, а ние днес дописваме: „Разстрел и след разстрела – ВЕЧНОСТ, ЛЮБОВ и ВЯРА. Разстрел и след разстрела – НЕЗАБРАВА“. Макар и по-рано, новопостъпилите осмокласници в училище поднесоха своята НЕЗАБРАВА към нашия патрон с обещание, че ще направят всичко, за да са живи душите им, повярвали в думите на поета: „За него – ЖИВОТА – направил бих всичко“.