1 НОЕМВРИ – ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ

От името на Виолета Мекерова – Х клас и Костадин Жълтушкин – IX клас, ученици от ПГСГСТ с поздрав за празника.