Учебен план

Училищни учебни планове на специалности “Механизация на селското стопанство”, “Горско и ловно стопанство”, “Мехатроника”, “Туристическа анимация”
Дневен режим