ДЗИ

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2023/2024 година

Информация може да намерите и тук:

https://www.mon.bg/bg/1

Изтегли (PDF, 450KB)