Графици учебно време и учебни часове

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА