Графици учебно време и учебни часове

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА