Графици учебно време и учебни часове

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА