ЦПЛРГ – ОДК гр. Смолян и ПГСГСТ със СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ЦПЛР – ОДК гр. Смолян работи по Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за работа с децата и учениците в Центрове за подкрепа за личностно развитие“, Модул „Кариерно ориентиране и консултиране на учениците  чрез съвместни дейности на ЦПЛР по чл.49,ал.1,т.2 от ЗПУО и училища“. ПГСГСТ – Чепеларе е партньор за изпълнение на дейности по проекта за кариерно ориентиране.

На 26.11.2020 г. в ПГ се реализираха следните дейности: „Среща с доказан професионалист“ с учениците от 12 клас, специалност „Механизация на селското стопанство“ и „Горско и ловно стопанство“ и кариерен консултант г-жа Албена Калканова, „Професиографска екскурзия“ с учениците от 11 клас, специалност „Туристическа анимация“ и кариерен консултант г-жа Шинка Фисинска. В изпълнение на дейностите се включиха г-н Учиков, г-жа Букова, г-жа Терзиева – учители в ПГСГСТ.