УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ

ПГ по СГСТ “Н.Й. Вапцаров” – гр. Чепеларе

За 50 години училището се налага като авторитет в областта и извън нея. Тук са получили средното си образование над 5 хиляди души, а над 17 хиляди са получили свидетелства за професионална квалификация.

 

Ръководство

инж. Елена Касабова
Директор

тел: (359)

Иван Костадинов
ПДУПД

тел: (359)  


Преподаватели


 


 


 


 


 


Възпитатели в УО


Класни ръководители


 


 


 


МО и училищни комисии