УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

 

Име, фамилия Длъжност
Стойка Терзиева Директор, учител по биология и здравно образование
Щиляна Чакърова Учител по български език и литература и руски език
Костадина Тунчева Учител по български език и литература
Гергана Качакова Старши учител по английски език
Теодора Анастасова Старши учител по английски език
Анна Маринова Учител по математика
Никола Учиков Старши учител по история и цивилизации, география и икономика, гражданско образование
инж. Тодор Лазаров Старши учител по информационни технологии, учител – специалности „Мехатроника“ и „Механизация на селското стопанство“
Васил Демирев Учител по физическо възпитание и спорт
инж. Виолета Ангелова Учител методик – специалности „Мехатроника“, учител по физика и астрономия
инж. Митко Радев Старши учител – специалност „Горско и ловно стопанство“
инж. Мария Ихтярова Учител – специалност „Горско и ловно стопанство“
Банко Терзиев Старши учител – специалност „Механизация на селското стопанство“, инструктор
Тодор Карамихалев Старши учител – специалност „Механизация на селското стопанство“
Ангел Качоров Учител методик – специалности „Мехатроника“, инструктор
Васка Куцева Старши възпитател в Ученическо общежитие
Атанаска Дзивкова Старши възпитател в Ученическо общежитие
Кирил Буковинов Старши възпитател в Ученическо общежитие, учител по химия и опазване на околната среда