Кодове на виртуални класни стай

ИМЕ НА СТАЯТА КОД НА СТАЯТА КЛАС ПАРАЛЕЛКА ИМЕ НА УЧИТЕЛЯ
ЕКОЛОГИЯ И ЗПТ 8 КЛАС 5ео3b5s 8 ГЛС МАРИЯ ИХТЯРОВА
Физика 8 КЛАС r4bvvrf 8 ОБЩА Захаринка Белева
ЕРОЗИЯ И БОРБАТА С НЕЯ 8 КЛАС c7tmo4l 8 ГЛС МАРИЯ ИХТЯРОВА
ОСНОВИ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ mewedbb 8 ГЛС МАРИЯ ИХТЯРОВА
ГКС – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ev6uxs7 8 ГЛС МИТКО РАДЕВ
ENGLISH VIII CLASS – ГЛС ldpnskr 8 ГЛС Гергана Качакова
ENGLISH VIII CLASS- МЕХАТРОНИКА ki7fgxz 8 МЕХАТРОНИКА ТЕОДОРА АНАСТАСОВА
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ wbpig66 8 ОБЩА ВАСИЛ ДЕМИРЕВ
ГЕОГРАФИЯ somkcvg 8 ОБЩА КАМЕН ТРАВЛЕВ
ИСТОРИЯ ni3zhv7 8 ОБЩА НИКОЛА УЧИКОВ
МАТЕМАТИКА nann77v 8 ОБЩА РОЗА СОКОЛОВА
БЕЛ egr3ael 8 ОБЩА СВЕТЛА БУКОВА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО afzsfgu 8 ОБЩА СВЕТЛА БУКОВА
ФИЛОСОФИЯ d54ofmz 8 ОБЩА СВЕТЛА БУКОВА
КЛАСНА СТАЯ 76g36w3 8 ОБЩА СВЕТЛА БУКОВА
ХИМИЯ gz7es4b 8 ОБЩА СТОЙКА ТЕРЗИЕВА
БИОЛОГИЯ i7ag55d 8 ОБЩА ТЕМЕНУЖКА РУБСКА
ИТ t247vaa 8 ОБЩА ТОДОР ЛАЗАРОВ
Физика 9 КЛАС t6xi53r 9 ОБЩА Захаринка Белева
ENGLISH IX CLASS – ГЛС ltbdd2f 9 ГЛС Гергана Качакова
ENGLISH IX CLASS – МЕХАТРОНИКА och2djs 9 ГЛС Гергана Качакова
БОТАНИКА С ДЕНДРОЛОГИЯ 3ks6ah2 9 ГЛС ВЕЛИЧКА ДАМЯНОВА
ОСНОВИ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ mewedbb 9 ГЛС МАРИЯ ИХТЯРОВА
ГОРСКИ НЕДЪРВЕСНИ РЕСУРСИ o46ngbq 9 ГЛС МАРИЯ ИХТЯРОВА
ЛРС – ПРАКТИКА 4semorh 9 ГЛС МИТКО РАДЕВ
СТРУГАРСВО – ПРАКТИКА 45z54bp 9 МЕХАТРОНИКА АНГЕЛ КАЧОРОВ
МАШИНИ С ЦПУ azr753e 9 МЕХАТРОНИКА ТОДОР ЛАЗАРОВ
ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ lizekwm 9 МЕХАТРОНИКА ТОДОР ЛАЗАРОВ
ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ c3wdttt 9 МЕХАТРОНИКА ТОДОР ЛАЗАРОВ
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ jrpzjgm 9 ОБЩА ВАСИЛ ДЕМИРЕВ
ГЕОГРАФИЯ bq6momo 9 ОБЩА КАМЕН ТРАВЛЕВ
РУСКИ ЕЗИК ubnwmn3 9 ОБЩА КРАСИМИРА Симеонова
ИСТОРИЯ j3idbjx 9 ОБЩА НИКОЛА УЧИКОВ
МАТЕМАТИКА 2d2uomm 9 ОБЩА РОЗА СОКОЛОВА
ФИЛОСОФИЯ kiirvkq 9 ОБЩА СВЕТЛА БУКОВА
ХИМИЯ ixj3jrw 9 ОБЩА СТОЙКА ТЕРЗИЕВА
БИОЛОГИЯ w3aq56s 9 ОБЩА ТЕМЕНУЖКА РУБСКА
ИТ mfizxyv 9 ОБЩА ТОДОР ЛАЗАРОВ
БЕЛ orr7eav 9 ОБЩА ТОНКА ГЮРОВА
Физика 10 КЛАС klkango 10 ОБЩА Захаринка Белева
ENGLISH X CLASS – TA qjbm2bh 10 TA Гергана Качакова
ИКОНОМИКА sa4j3z2 10 ГЛС ВЕЛИЧКА ДАМЯНОВА
БОТАНИКА vxmo24j 10 ГЛС ВЕЛИЧКА ДАМЯНОВА
ЛЕСОВЪДСТВО – ПРАКТИКА bm66m6p 10 ГЛС МИТКО РАДЕВ
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ e2ktqqf 10 ОБЩА ВАСИЛ ДЕМИРЕВ
ГЕОГРАФИЯ hqkf4ea 10 ОБЩА КАМЕН ТРАВЛЕВ
РУСКИ ЕЗИК vn7frpl 10 ОБЩА КРАСИМИРА Симеонова
ИСТОРИЯ zc7df6v 10 ОБЩА НИКОЛА УЧИКОВ
10 КЛАС ВЪПРОСИ/КЛАСНА/ОБЩИ tpyzcxc 10 ОБЩА НИКОЛА УЧИКОВ
МАТЕМАТИКА vme2bug 10 ОБЩА РОЗА СОКОЛОВА
ФИЛОСОФИЯ nyqt3nr 10 ОБЩА СВЕТЛА БУКОВА
ХИМИЯ a3fzvbi 10 ОБЩА СТОЙКА ТЕРЗИЕВА
БИОЛОГИЯ 2fri25v 10 ОБЩА ТЕМЕНУЖКА РУБСКА
ИТ zyrlse5 10 ОБЩА ТОДОР ЛАЗАРОВ
КЛАСНА СТАЯ tpyzcxc 10 ОБЩА ТОНКА ГЮРОВА
БЕЛ 3774ts5 10 ОБЩА ТОНКА ГЮРОВА
БЕЛ tgz77vi 10 ОБЩА ТОНКА ГЮРОВА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ХОТЕЛ – ПРАКТИКА de3idkn 10 ТА ТЕМЕНУЖКА РУБСКА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ХОТЕЛ – ПРАКТИКА de3idkn 10 ТА ТЕМЕНУЖКА РУБСКА
БЕЗОПАСНОСТ И ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ mhzxhfz 10 ТА ТЕМЕНУЖКА РУБСКА
ОТЧЕТНОСТ И РАБОТА С ДОКУМЕНТИ if7navn 10 ТА ТЕМЕНУЖКА РУБСКА
ENGLISH XB CLASS- ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ fsmdhx5 10 ТА ТЕОДОРА АНАСТАСОВА
ЗБУТ m35e3mg 11 ГЛС ВЕЛИЧКА ДАМЯНОВА
ЖИВОТНОВЪДСТВО 67szqwo 11 ГЛС ВЕЛИЧКА ДАМЯНОВА
РМТА – Практика 3vzryaj 11 MCC ТОДОР КАРАМИХАЛЕВ
ССМ – ПРАКТИКА c3kmhyt 11 MCC ТОДОР КАРАМИХАЛЕВ
ТРАКТОРИ И АВТОМОБИЛИ – теория o5x7e6r 11 MCC ТОДОР КАРАМИХАЛЕВ
ТРАКТОРИ И АВТОМОБИЛИ – практика wxtpack 11 MCC ТОДОР КАРАМИХАЛЕВ/АНГЕЛ КАЧОРОВ
ССМ – теория uhzbzzl 11 MCC ТОДОР КАРАМИХАЛЕВ
ЛЕСОВЪДСТВО kurecw6 11 ГЛС МАРИЯ ИХТЯРОВА
ГОРСКИ КУЛТУРИ И СЕЛЕКСИЯ ux6zaet 11 ГЛС МАРИЯ ИХТЯРОВА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ГКС imwbdlg 11 ГЛС МИТКО РАДЕВ
ГОРСКО ЗАКОНОЗНАНИЕ vwhphu2 11 ГЛС МИТКО РАДЕВ
ГЕОДЕЗИЯ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА j2aicpu 11 ГЛС МИТКО РАДЕВ
ENGLISH XI CALSS- ГЛС 443hmgw 11 ГЛС ТЕОДОРА АНАСТАСОВА
ENGLISH XI CLASS – МСС ejr7m7p 11 МСС ТЕОДОРА АНАСТАСОВА
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ v3oix36 11 ОБЩА ВАСИЛ ДЕМИРЕВ
ИСТОРИЯ t3gslji 11 ОБЩА НИКОЛА УЧИКОВ
МАТЕМАТИКА b53ok6d 11 ОБЩА РОЗА СОКОЛОВА
ФИЛОСОФИЯ bpanshk 11 ОБЩА СВЕТЛА БУКОВА
БЕЛ tgz77vi 11 ОБЩА ТОНКА ГЮРОВА
РИБОВЪДСТВО wzfrskg 12 ГЛС МАРИЯ ИХТЯРОВА
БОРБА С ЕРОЗИЯТА yld633a 12 ГЛС МАРИЯ ИХТЯРОВА
ЛОВ И ЗАЩИТА НА ГОРАТА – ПРАКТИКА 7boycc6 12 ГЛС МИТКО РАДЕВ
ДИВЕЧОВЪДСТВО zkqhaiq 12 ГЛС МИТКО РАДЕВ
ЕЗТ ТЕОРИЯ gwna6ci 12 МСС ТОДОР КАРАМИХАЛЕВ
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ kbrbrq3 12 ОБЩА ВАСИЛ ДЕМИРЕВ
ИКОНОМИКА zsfwwca 12 ОБЩА ВЕЛИЧКА ДАМЯНОВА
МАТЕМАТИКА 6d2cghc 12 ОБЩА РОЗА СОКОЛОВА
СВЯТ И ЛИЧНОСТ vx5eiil 12 ОБЩА СВЕТЛА БУКОВА
БЕЛ 56ejugu 12 ОБЩА ТОНКА ГЮРОВА
Диагностика ijwpfqd 12 МСС Ангел Качоров
Английски b4j4dod 12 МСС Гергана Качакова
Английски pesxy6i 12 ГЛС Гергана Качакова
Биология 6kwuwru 12