История на ПГ по СГСТ “Н.Й. Вапцаров” гр. Чепеларе

im1Професионалното образование винаги е имало важно значение за развитието на България и има дълга история. Част от таи история е и нашата професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм, носеща името на големия поет Никола Вапцаров. Това е училището, обединило усилията на ученици, педагози и ръководство по пътя на знанието. Съвременната материална база и активната работа по проекти създават уют в учебното заведение и го правят предпочитано и желано. Съчетало новаторство и изградило традиция като професионално, училището ни ежедневно доказва своята ангажираност и отговорност към качеството на образованието на своите възпитаници. Основният двигател са учителите. Благодарение на тяхната мотивация и екипност градим традиция, надграждаме и обогатяваме духовното израстване на младите личности.

Днес, когато честваме петдесетгодишния юбилей е редно да отдадем заслуженото признание на първо основателите на училището: първия директор Сава Ишпеков, първия учител Кръстю Стойчев.

Училището става факт със заповед № 2630 от 26.06.1960г. на МНП и култура, когато се открива Машинно-тракторно училище със задача да подготвя кадри за селското стопанство със специалност „Тракторист-комбайнер”. Учебните занятия започват на 20.09.1960г. със 105 курсисти. Началото е много трудно, но ентусиазма е огромен. През първите няколко години липсва подходяща сграда за учебни занятия, а учениците стават все повече. МТ-паркът вече разполага с 5 трактора, 10 селскостопански машини и 2 комбайна.

От 01.10. 1964 г. училището преминава на финансиране към Министерството на селското производство и така се отпускат средства за построяването на училищна сграда, започната през юни 1965г. През същата година със заповед на министъра на земеделието Н. Палагачев училището прераства в СПТУ по МСС и горско стопанство.

На 11.12.1966 г. тържествено се открива новата училищна сграда. През следващите няколко години започва строителството на спортна площадка, кухня, столова и работилници, а междувременно в училището вече се обучават 12 паралелки. На 15.06.1977г. е направена първа копка на ново 8-етажно общежитие в двора на училището с капацитет 200 ученика. Открито е през 1986г. През 1979г. започва строителството на физкултурен салон. Изключителни заслуги за това грандиозно строителство има тогавашния главен счетоводител Адил Косев, награден лично от министъра на земеделието.

През учебната 1966/67 г. към училището се провеждат курсове за квалификация на възрастни. Дейността се разраства и от 1973/74г. със заповед на министъра се открива професионален учебен център, когато през 90-те години се обособява като учебно звено по квалификация. През тези години са обучени над 15 хиляди души.

В съзвучие с новите образователни изисквания и нуждите на стопанството се осъвременяват и разнообразяват специалности за новата 1966/67 учебна година „шлосеро-монтьори на трактори и автомобили”, както и „механизация на селско и горско стопанство”, през 1988/89г. „ монтьор на селскостопанска техника”, през 1991/92г. „ земеделски техник”, през 1992/3г. „земеделски стопанин-фермер”, през 1995/96г. „земеделец”.

В условията на продължаващи тотални промени във всички обществени сфери 2002/3г. учебна година започва с нова перспективна специалност”горско и ловно стопанство”. От 25.04.2004г. училището се преименува на ПГ по селско и горско стопанство.

През последните години училището кандидатства по различни проекти, свързани с неговото благоустрояване: нова отоплителна инсталация с биогориво, основен ремонт на училищна сграда и общежитие, също така нова обзавеждане.

За настоящия юбилей колективът кандидатства с проект по Национална програма „Училището-желана територия”, модул „Ритуализация на училищния живот. Тържествено отбелязване на юбилеи, училищни празници и годишнини”.

От 01.08.2009 г. училището се преобразува в професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм”, а през 2012 г. се добавят две нови модерни паралелки. Така за учебната 2012/2013г. се осъществява прием по специалностите:

  • „Монтьор на селскостопанска техника”
  • „Ловно и горско стопанство”
  • „Автомобилна мехатроника”
  • „Възобновяеми енергийни източници и технологии”

За 50 години училището се налага като авторитет в областта и извън нея. Тук са получили средното си образование над 5 хиляди души, а над 17 хиляди са получили свидетелства за професионална квалификация.