УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ

ПГСГСТ успешно реализира проект „Модернизиране на учебни кабинети в партньорство с работодатели – гаранция за качествено професионално образование“ по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование”, дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база“. Стойността на проекта е 62 840,00 лева.

Закупено бе високотехнологично учебно оборудване – макети в реален и умален размер на различни видове двигатели, възли и агрегати на моторни превозни средства, прикачен инвентар (земеделска и горска техника) за селскостопанска и горска механизация със съвременни технически показатели. Материалната база се обновии модернизира с: двигател с електронно впръскване с бензин/LPG (газова) система за захранване (на стойка с колела) – ръчна; FIAT ДВОЕН ВАЛ (DOHC), с многоточково електронно впръскване със светлинна система (в режим на готовност с колела) – електрически; хидропневматична спирачна система (на панел) – статичен; сеялка за точна сеитба – четириредова; дискова косачка за трактор; дискова брана; двуредова сеялка – разсадопосадъчна; дробилка за клони – прикачна.

Проектът ни бе подкрепен и от фирмите-партньори: „МАЧКЪРСКИ“ ЕООД и Земеделски производител „Димитър Учиков“.

Благодарим на всички взели участие в сбъдването на още една мечта – да направим училището ни още по-желано и привлекателно за учениците.