С ПОКЛОН КЪМ ПЪРВИТЕ …

С поклон към българската гора и работата на лесовъда зрелостниците на ПГСГСТ продължиха своеобразно Седмицата на гората.
На 18.04. 2022 г. те посетиха музея на залесяването в гр. Шипка, отразяващ дейността на Петър Манджуков и Феликс Вожли. Учениците преминаха през Казанлъшката котловина, откъдето е започнала организираната борба с ерозията в далечната 1904 г.
Заедно с инж. Н.Иванов – зам.дир. на РДГ-Стара Загора, инж.М.Заекова – лесозащитна станция Пловдив и инж. Вл. Атанасов, който разказа интересни факти, ученици и служители превърнаха срещата си в урок по родолюбие.
Възпитаниците на ПГ за дълго ще носят в сърцата си следните думи: „Залесяването не е просто акт, не е лесовъдско мероприятие , а постижение на целия български народ !“
И ще се сещат за всеки път, когато звучи българския химн, за българския „земен рай“, за да го пазим и да остане такъв!
Посещението завърши с поклонение пред паметната плоча на Петър Манджуков.