Работна среща на ученици с представители на бизнеса

На 12.04.2016 г. ученици от XI и XII клас на ПГ взеха участие в организирана среща по инициатива на ръководството на “Амер Спортс България” гр. Чепеларе и съгласувана с ръководството на ПГСГСТ. Учениците бяха запознати с дейността на фирмата, както и с конкретните технологични процеси, техните особености и характеристики в производството посещавайки отделните производствени цехове. Срещата цели и разширяване на мрежата от предприятия участващи в провеждането на практическо обучение на учениците съвместно с бизнеса и осигуряване на възможност за организиране на професионално образование и обучение чрез работа (дуално обучение).