ПРОДЪЛЖАВАМЕ МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА МТБ

Както завършихме старата година, така и започваме новата – още една придобивка за модернизиране на материално-техническата база в ПГСГСТ за професия “Монтьор на селскостопанска техника”. С любов за всички ученици.