Програма ЕРАЗЪМ+

Успешна реализация по проект по програма Еразъм+  на тема “Биологично земеделие за биоразнообразие и опазване на околната среда”. Реализацията на проекта се осъществи съвместно с „Мост Сас“ град Кастелето Тичино – територия на регион Пиемонте – Италия, за времето от 29.03.2015 г. до 12.04.2015 г.

Ползватели бяха консорциум от три професионални гимназии с по 10 ученика и трима придружители – директорите на трите професионални гимназии: ПГСГСТ Чепеларе, ПГСС Мъглиж и ПГСС Куклен.

За повече информация посетете сайта ни http://pgsgst.org/ в категория “Проекти”.