Програма “ЕРАЗЪМ+”

Успешна реализация по проект по програма Еразъм+  на тема “Биологично земеделие за биоразнообразие и опазване на околната среда”. Реализацията на проекта се осъществи съвместно с „Мост Сас“ град Кастелето Тичино – територия на регион Пиемонте – Италия, за времето от 29.03.2015 г. до 12.04.2015 г.

Ползватели бяха консорциум от три професионални гимназии с по 10 ученика и трима придружители – директорите на трите професионални гимназии: ПГСГСТ Чепеларе, ПГСС Мъглиж и ПГСС Куклен. От нашата гимназия учениците са и от двете специалности: „МСС“ и „ГЛС“.

Целите, които си постави консорциума с реализирането на проекта бяха повишаване на професионалните умения и компетенции на участниците придобити в България, чрез учебна практика в реална работна среда по действащи Европейски стандарти в Италия и усвояване на италиански опит в биологичното  земеделие, определено се постигнаха.

Ползвателите предварително бяха подготвени за пребиваването си в страната домакин, чрез културна и педагогическа подготовка, съобразена с техните професионални потребности.

Участваха ученици избрани, чрез определени и прозрачни критерии за подбор от X-ти и  XI-тикласове.

Валидирането и признаването на придобитите знания, умения и компетенции по време на мобилността се удостоверяват със Сертификат на приемащата организация „Мост Сас“. Престои издаването на Сертификат Europass – мобилност за успешно приключило обучение.

Реализацията на проекта бе едно прекрасно преживяване за всички ползватели и особено за нас представителите на ПГСГСТ, които по време на практиката и в края на проекта при оценка на знанията, уменията и компетенциите, произхождащи от целите на обучението бяхме първи сред останалите ползватели. За това си представяне получихме индивидуални награди от приемащата организация „Мост Сас“ Кастелето Тичино – Италия.