Приветствено слово на инж. Елена Касабова директор на ПГ СГСТ Никола Вапцаров – Чепеларе по случай 24 май