По повод Международния ден на толерантността/ 16.11/  екипът от доброволци към клуб БМЧК „ ПГСГСТ“ 

гр. Чепеларе изработи картички с послания, свързани с този ден.

Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш!

Прави добро и добро ще те сполети!

Обичай ближния!

Обичай себе си!

Обичай!

Бъди ЧОВЕК!