ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

До абитуриентите на випуск 2020
и техните учители в област Смолян

Уважаеми учeници и зрелостници,
Скъпи колеги,
Учебните години в средното образование за Вас приключиха … Един от най-
светлите ритуални моменти в биографията на Вашите училища отбелязваме днес,
осъзнавайки, че истинският училищен живот е съчетание между видимите и
невидимите успехи. Видимите Ви успехи – те живеят и се проявяват в
одухотвореността на учебната Ви среда, в реда, в красивите Ви училищни пространства
с кътове за отдих и успехи в различни дейности, в множеството реализирани проекти, в
победите Ви на интелектуално, културно и спортно ниво… А чрез невидимите си
победи, училището помага на детските, а по-късно и на младежките сърца да се
свържат със света и да опознаят себе си. Защото всяка задача, която сте решили
успешно в училище, може да се превърне в правило, което по-късно ще Ви помогне при
решаването на други задачи в живота. Така сред училищните делници проблясват
празниците на сърдечността – най-значимите невидими успехи в училището…