Срокове за подаване на документи, класиране и записване

График дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2020/2021 година съгласно Заповед № РД 09-2152/ 27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката

График по приемането на ученици след завършено основно образование
 График по приемане на ученици след завършено основно образование
Класиране Подаване на документи за

участие в:

Обявяване на списъците с

приетите ученици

Записване на приетите ученици
I етап на класиране от 03.07.2020 г.
до
07.07.2020 г.
до 13.07.2020 г. до 16.07.2020 г.
II етап на класиране до 16.07.2020 г. до 20.07.2020 г. до 22.07.2020 г.
III етап на класиране от 24.07.2020 г.
до 27.07.2020
г.
29.07.2020 г. 30.07.2020 г.

 

Заповед № РД 09-2152/ 27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2019 – 2020 година, както и организацията на дейностите по приемане на ученици след основно образование в неспециализираните училища за учебната 2020 – 2021 година прикачваме тази заповед с горепосочения текст

Заповед № РД 09-2152 27.08.2019 г. на МОН

Заповед № РД 06-32011.05.2020 г. на Директора на ПГСГСТ “Н. Й. Вапцаров” гр. Чепеларе за определяне състава и задълженията на училищната комисия по приема на ученици за учебната 2020/ 2021 година

Заповед училищна комисия прием 2020-2021