Срокове за подаване на документи, класиране и записване

 

График дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2022/2023 година съгласно Заповед № РД 09-1808/ 31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката

График по приемането на ученици след завършено основно образование

 

Изтегли (PDF, 195KB)