Срокове за подаване на документи, класиране и записване

График дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2021/2022 година съгласно Заповед № РД 09-2121/ 28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката

 График по приемане на ученици след завършено основно образование
Класиране Подаване на документи за

участие в:

Обявяване на списъците с

приетите ученици

Записване на приетите ученици
I етап на класиране от 05.07.2021 г.
до 
07.07.2021 г.
до 13.07.202г. до 16.07.202г.
II етап на класиране до 16.07.202г. до 20.07.202г. до 22.07.202г.
III етап на класиране от 26.07.202г.
до 27.07.202
г.
29.07.202г. 30.07.202г.

 

Заповед № РД 09-2121/ 28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2020 – 2021 година, както и организацията на дейностите по приемане на ученици след основно образование в неспециализираните училища за учебната 2021 – 2022 година

Изтегли (PDF, 278KB)

Заповед № РД 07-475/ 02.08.2021 г. на Директора на ПГСГСТ – Чепеларе за прием 8 клас учебна 2021-2022 година на незаети места

Изтегли (PDF, 286KB)