Срокове за подаване на документи, класиране и записване

График дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2019/2020 година съгласно Заповед № РД 09-1709/ 29.08.2018 г. на Министъра на образованието и науката

График за приемане на ученици след завършено основно образование
 График за приемане на ученици след завършено основно образование
Класиране Подаване на документи Записване на класиралите се
I етап на класиране от 03.07.2019 г.
до
05.07.2019 г.
от 12.07.2019 г.
до
16.07.2019 г.
II етап на класиране от 12.07.2019 г.
до
16.07.2019 г.
от 19.07.2019 г.
до
22.07.2019 г.
III етап на класиране от 24.07.2019 г.
до 2
5.07.2019 г.
от 30.07.2019 г.
до 3
1.07.2019 г.

 

Заповед № РД 05-394/ 30.04.2019 г. на Директора на ПГСГСТ “Н. Й. Вапцаров” гр. Чепеларе за определяне състава и задълженията на училищната комисия по приема на ученици за учебната 2019/ 2020 година

заповед-училищна-комисия-прием-20192020

Заповед № РД 09-1709/ 29.08.2018 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2019/2020 година

Заповед № РД 09-1709/ 29.08.2018 г