Документи за кандидатстване

Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм “Н. Й. Вапцаров” гр. Чепеларе осъществява прием на ученици по държавна поръчка след завършено основно образование /дневна форма на обучение/ за учебната 2019-2020 година

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за участие в класиране – по образец  
  • Свидетелство за завършено основно образование 
  • Медицинска свидетелство
  • Служебна бележка с оценките от НВО – този документ се прилага, ако седмокласникът кандидатства в друг регион