Балообразуване

Класирането на учениците след завършено основно образование за съответната специалност се извършва по бал, образуван по следния начин:

БАЛ = 2* Оценката от БЕЛ – НВО + 2* Оценката от М – НВО + Оценката от първия балообразуващ предмет /от свидетелството/ + Оценката от втория балообразуващ предмет /от свидетелството/

Забележка: Оценките се трансформират в точки и балът се посочва чрез тях.

 

Професия / Специалност Балообразуващи предмети
Изпити

НВО

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование
Първи предмет Втори предмет
Монтьор на селскостопанска техника / Механизация на селското стопанство – дневна форма на обучение БЕЛ М БЕЛ ФА
Техник – лесовъд / Горско и ловно стопанство – дневна форма на обучение БЕЛ М БЕЛ М
Аниматор в туризма / Туристическа анимация  – дневна форма на обучение БЕЛ М БЕЛ ЧЕ
Мехатроника / Мехатроника  – дневна форма на обучение БЕЛ М БЕЛ ФА