Периода 21-29 ноември 2015 година бе определен за „Европейска седмица за управление на отпадъците 2015 година“.

Тази европейска инициатива цели насърчаване на дейностите за повишаване на информираността за правилното управление на ресурсите и отпадъците, от различни публични органи, частни компании, гражданското общество, както и самите граждани. Ученици от IX и XII класове под ръководството на инж. Мария Ихтярова инициираха информационна кампания по този повод сред ученици, обществени институции, фирми.