НАЦИОНАЛНИ ДНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 2020

От 7 до 9 октомври в гр. Габрово се проведе шестото издание на Националните дни за учене през целия живот 2020. Събитието се организира от МОН с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на ЕС и в партньорство с Областна администрация – Габрово, РУО на МОН – Габрово и с активното съдействие на Община Габрово. Област Смолян взе участие във форума с представители от РУО Смолян в лицето на  инж. Нина Алексиева – старши експерт ПОО и ПГСГСТ – Чепеларе с представители: инж. Елена Касабова – директор на ПГ и Ангел Качоров – учител специалист. Професионалната ни гимназия се представи в „Изложение на институции за образование и обучение на възрастни“.