Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г

Във връзка със  Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, ръководството на ПГСГСТ „Никола Вапцаров“ взе следното решение:

Утре, 15.02.2021г./понеделник/,  за учениците от  осми и дванадесети клас  продължават присъствени учебни занятия. Девети, десети и единадесети клас  ще се обучават в електронна среда – неприсъствено.

От 16.02.2021г /вторник/ , ще се провеждат присъствени учебни занятия за всички ученици от осми до дванадесети клас . Занятията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки и в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19