Заповед на директора на ПГСГСТ – Чепеларе за определяне на училищна комисия по приема на документи и записване за учебната 2024-2025 година