ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА “НАТУРА 2000”

ПГСГСТ с участие в онлайн викторина “НАТУРА 2000 и лешоядите в България”, насочена към повишаване на информацията за екологичната мрежа “НАТУРА 2000” и нейните целеви видове, в лицето на Ружка Зашева – ученичка от IX-ти клас и инж. Мария Ихтярова.