ДКИ

 

Заповед № РД 06-518/ 14.09.2020 г. на директора на ПГСГСТ – Чепеларе за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2020/2021 година

Изтегли (PDF, 299KB)


Заповед № РД 05-595/09.09.2019 г. на директора на ПГСГСТ – Чепеларе за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2019/2020 година

Изтегли (PDF, 301KB)


МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО

 
 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОБНИ ДКИ В ПГСГСТ ЧЕПЕЛАРЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 г.ДКИ – ТЕОРИЯ: 17.03.2020 г.

ДКИ – ПРАКТИКА: 19.03.2020 г.

Начален час за всички посочени дати: 14,00 часа

Връзка към МОН
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=2&subpageId=41