ДКИ

 

Заповед № РД 09-2133/ 28.08.2020 г. на МОН за определяне дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността

Изтегли (PDF, 179KB)


Заповед № РД 06-518/ 14.09.2020 г. на директора на ПГСГСТ – Чепеларе за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2020/2021 година

Изтегли (PDF, 299KB)


МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО

 
 
 

Връзка към МОН
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=2&subpageId=41