ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА

Във връзка с обявеното извънредно положение и на основание чл. 259 от ЗПУО, от понеделник,  16.03.2020 г., до нормализиране на обстановката в страната „Н. Й. Вапцаров“ – град Чепеларе, прекратява присъствената форма на обучение и преминава към пълно дистанционно обучение. За нуждите на дистанционното обучение ще използваме виртуалните класни стаи в G Suite  и всички свободно достъпни и платени от бюджета на училището образователни платформи.

кодовете за достъп са обявени тук: кодове за достъп