ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА …

Всеки от нас е различен, но никой не е по-добър от другите …

И всеки има нужда от  внимание, обич, уважение,съпричастност …

Нека бъде всеки ден!