„ДА МИСЛИМ ЕКОЛОГИЧНО ЗА БЪДЕЩЕТО”

4-та поредна година катедра „Екология и опазване на околната среда“ при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас организира Еко Конференция за ученици и студенти – „Да мислим екологично за бъдещето”. От 3 до 5 май 2020 г. ПГСГСТ – Чепеларе взе участие в онлайн конференцията с отбор от 2 ученици с ръководители – инж. Мария Ихтярова и Камен Травлев. Гергана Берберова – X-ти клас и Звезделина Терзиева – X-ти клас представиха проект на тема “Градски екосистеми – живите покриви”.