Дарителска кампания от ДГС „Пловдив“

Държавно горско стопанство „Пловдив“  дари безвъзмездно на ПГСГСТ фиданки за засаждане в двора на училището за обогатяване на дендрариума, който се използва с научна цел за обучение на учениците.