Графици учебно време и учебни часове

ЗАПОВЕД № РД 07-93/ 27.11.2020 г.
ЗАПОВЕД № РД 07-74/ 28.10.2020 г.
ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА