Графици учебно време и учебни часове

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА