В ЧАС ПО ЛИТЕРАТУРА

Вдъхновени от литературния материал в осми клас, учениците в ПГСГСТ изработиха макет на книжка на Библия

Нравствени ценности, утвърдени от 10-те божии заповеди намериха място също в тях.
Благодарим ви за креативността, деца!